اولین جلسه سه ماهه چهارم داوطلبان

تاریخ انتشار:دی ۶, ۱۳۹۵

اولین جلسه سه ماهه چهارم داوطلبان انجمن در تاریخ ۵ دی ماه برگزار گردید.
در این نشست داوطلبان ضمن ارائه پیشنهادات سازنده آمادگی خود جهت هرچه فعال تر شدن اعلام نمودند.
در همین رابطه آقای خوانساری، مدیر اجرایی انجمن ضمن ابراز خرسندی از پیشنهادات، آمادگی انجمن در این خصوص را اعلام نمودند