جلسات کارگروه سفیران بیماری آلزایمر کردستان

تاریخ انتشار:دی ۱۹, ۱۳۹۵

نقل از گزارش ارسالی سفیران بیماری آلزایمر کردستان:

پیرو جلسات قبلی در خصوص کارگروه بیماری آلزایمر، جلسه ای با حضور

– آقای قربانی مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان ،

– مدیران نواحی ۱و۲ آموزش و پرورش ،

– آقای جنتی رییس شورای موقت بازنشستگان استان ،

– جمعی از مسؤلین کانونهای بازنشستگی

– خانم بهجت احسن و آقای علی اشرافی سفیران آلزایمر استان

به میزبانی مدیریت صندوق بازنشستگی استان کردستان و با حضور آقای برومند تشکیل و موضوعاتی شامل:
–  تشکیل انجمن آلزایمر استان,
–  آگاهی سازی بازنشستگان و خانواده های آنان در خصوص دمانس و بیماری آلزایمر,
–  رسالت آموزش و پرورش در این زمینه و مشارکت با انجمن آلزایمر ,
–  هماهنگی با رسانه های جمعی بخصوص صدا و سیما جهت ترویج راههای شناخت و پیشگیری از بیماری آلزایمر,
–  همکاری با انجمن آلزایمر ایران,
–  برگزاری کارگروه تخصصی بیماری آلزایمر,
–  مشارکت آموزش و پرورش و علوم پزشکی در غربالگری و تشخیص بیماری آلزایمر در بین بازنشستگان استان,
–  ارتباط انجمن با خیرین و پزشکان فعال در این زمینه را مطرح نمودند.