برگزاری کارگاه آموزشی شناخت بیماری آلزایمر و راه های پیشگیری در بجنورد خراسان شمالی

تاریخ انتشار:دی ۲۰, ۱۳۹۵

کارگاه آموزشی بیماری آلزایمر و راه های پیشگیری از آن در بجنورد طی ۳ جلسه در تاریخ های ۱۴ ،۱۶، ۱۸ دی ماه ۹۵ در خانه مهر بازنشستگان توسط خانم مرضیه سبحانزاده برگزار گردید و به در خواست متقاضیان، دوره دوم از تاریخ دوشنبه ۲۰ دی ماه برگزار تشکیل خواهد شد.

منبع : گزارش سفیران بیماری آلزایمر بجنورد