اصفهان

تاریخ انتشار:دی ۲۶, ۱۳۹۵

اخبار و فعالیت های سفیران انجمن آلزایمر ایران در اصفهان

گزارش فعالیت های اسفند ۹۷
گزارش فعالیت های دی ۹۷
گزارش فعالیت های آبان ۹۷
گزارش فعالیت های دی ۹۶
گزارش فعالیت های مهر ۹۶
کارگاه های شناخت و پیشگیری ازبیماری آلزایمر در کانون بازنشستگان مخابرات (فروردین و اردیبهشت۹۶)
کارگاه های آشنایی، پیشگیری و مراقبت از افراد مبتلا در کانون بازنشستگان مخابرات (اسفند ۹۵)
کارگاه های آموزشی آشنایی، پیشگیری و مراقبت از افراد مبتلا در کانون بازنشستگان کشوری (بهمن۹۵)
 بازدید آقای دکتر اخوان سفیر انجمن آلزایمر ایران در اصفهان از انجمن آلزایمر ایران (بهمن۹۵)
کارگاه های آموزشی شناخت بیماری آلزایمر و راه های پیشگیری از آن در کانون بازنشستگان مخابرات (دی و بهمن۹۵)
کارگاه های آموزشی توانبخشی افراد مبتلا به بیماری آلزایمر در کانون بازنشستگان آموزش و پرورش (دی۹۵)
کارگاه آموزشی مسیر بیماری آلزایمر در کانون بازنشستگان آموزش و پرورش (دی۹۵)
جلسه مجمع عمومی کانون های بازنشستگان استان اصفهان(دی۹۵)
کارگاه های آموزشی آشنایی و پیشگیری از بیماری آلزایمر در کانون بازنشستگان آموزش و پرورش (آبان۹۵)