حضور انجمن آلزایمر ایران در سمینار شبکه همبستگی جهانی بیماری آلزایمر و دمانس

تاریخ انتشار:اسفند ۱۶, ۱۳۹۵
سمینار شبکه همبستگی جهانی بیماری آلزایمر و دمانس

سمینار شبکه همبستگی جهانی بیماری آلزایمر و دمانس با حضور ایران

سمینار شبکه همبستگی جهانی بیماری آلزایمر و دمانس : فرانه فرین مسئول امور بین الملل انجمن آلزایمر ایران جهت ایراد سخنرانی در سمینار ” دمانس و زنان – یک چالش جهانی” شرکت نمود. این گردهمائی به دعوت شبکه همبستگی جهانی بیماری آلزایمر و دمانس، در روز ۱۲ اسفند ۹۵ در شهر لندن برگزار گردید و سخنرانانی چون خانم پروفسور بروکر از دانشگاه ورستر انگلستان (نویسنده گزارش ۲۰۱۵” دمانس و زنان” انجمن جهانی آلزایمر)، خانم تانیا دوسی – کاواسینی از وزارت بهداشت کشور سوئیس، پروفسور مارگارت پات از سازمان بهداشت جهانی و خانم کیت سوافر فرد مبتلا به دمانس از همبستگی جهانی دمانس نیز هر یک از منظر خود در مورد این چالش جهانی صحبت نمودند.

در این سمینار در مورد :

_ کمبود تحقیقات در باره ابتلا بیش از اندازه زنان به دمانس

_ %۷۰ با ر مراقبتی بر دوش زنان در کشورهای با در آمد کم ومتوسط

_ فعالیت گسترده زنان در نظام پزشکی

_ پیشنهاد تغییر نام دمانس به لحاظ داشتن بار منفی در بیشتر زبان های دنیا و یا به جای آن نگهداشتن واژه دمانس و تغییر نگرش تا با ایجاد رفتار ها و روش های مناسب از بار منفی آن کاسته شود،

صحبت شد.