حضور انجمن آلزایمر ایران در کنفرانس جهانی آلزایمر کیوتو -ژاپن

تاریخ انتشار:اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۶
حضور انجمن آلزایمر ایران در کنفرانس جهانی آلزایمر کیوتو -ژاپن

زنگ ها به صدا در آمد

حضور انجمن آلزایمر ایران در کنفرانس جهانی آلزایمر کیوتو -ژاپن . کارشناسان در سی و دومین کنفرانس جهانی هشدار دادند که تا سال ۲۰۱۸ هزینه دمانس و بیماری آلزایمر در جهان  بر یک  تریلیون دلار بالغ خواهد گشت.و تنها راه چاره را ، داشتن برنامه عملیاتی دمانس در کشورها دانسته اند