انجام تست های تشخیصی انجمن آلزایمر ایران توسط روانشناس در مکان های پیشنهادی

تاریخ انتشار:اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۶

انجام تست های تشخیصی انجمن آلزایمر ایران

تست های تشخیصی انجمن آلزایمر ایران توسط روانشناس در مکان های پیشنهادی شما انجام می شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی، با شماره تلفن های زیر (بخش آموزش) تماس حاصل فرمایید.

 

 

۴۴۶۳۰۶۵۲

۴۴۶۳۳۵۵۵

۴۴۶۹۴۴۳۷

۴۴۶۹۴۴۳۸