نشست سفیران انجمن آلزایمر در شیراز

تاریخ انتشار:خرداد ۱۴, ۱۳۹۶
انجمن آلزایمر ایران

نشست سفیران انجمن آلزایمر در شیراز

نشست سفیران انجمن آلزایمر در شیراز مرکز استان فارس با رییس صندوق بازنشستگی و معاون بهداشت سالمندان دانشگاه علوم پزشکی و همکارانشان در خصوص تاسیس انجمن آلزایمر این استان در شهر شیراز برگزار شد.

این نشست در راستای تفاهم نامه انجمن آلزایمر ایران و صندوق بازنشستگی کشوری صورت پذیرفته است.

انجمن آلزایمر ایران در راستای فرمایش مقام محترم وزارت بهداشت و درمان و حمایت معاون محترم اجتماعی آن وزارت خانه جهت تاسیس انجمن های آلزایمر در استان های کشور با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی و صندوقهای بازنشستگی استان ها اقدام نمود. برگزاری این نشست در راستای تحقق هدف فوق می باشد.

اطلاعات تکمیلی در خصوص تشکیل انجمن آلزایمر استانها را در اینجا بخوانید.