روز جهانی محیط زیست

تاریخ انتشار:خرداد ۱۵, ۱۳۹۶

سموم موجود در محیط زیست، یکی از عوامل بروز بیماری آلزایمر است .

روز جهانی محیط زیست گرامی باد