بازدید رئیس مرکز تحقیقات نوروساینس از انجمن آلزایمر ایران

تاریخ انتشار:مرداد ۱۵, ۱۳۹۶
بازدید رئیس مرکز تحقیقات نوروساینس از انجمن آلزایمر ایران

بازدید رئیس مرکز تحقیقات نوروساینس از انجمن آلزایمر ایران

بازدید رئیس مرکز تحقیقات نوروساینس و همکاران از انجمن آلزایمر ایران. جناب آقای دکتر جامعی ریاست محترم مرکز تحقیقات نوروساینس دانشگاه علوم پزشکی ایران به همراه خانم ها: دکتر حسینی و دکتر ملاجانی از اعضای مرکز تحقیقات نوروساینس دانشگاه علوم پزشکی ایران ضمن بازدید از انجمن آلزایمر ایران در جلسه ای با حضور مدیرعامل، مدیر اجرایی و مسئول پژوهش انجمن در خصوص راه های همکاری دوجانبه مذاکره نمودند.

در پایان مقرر گردید که این همکاری ها در قالب تفاهم نامه مشترک برقرار گردد.