آموزش شناخت و پیشگیری از بیماری آلزایمر در پلی کلینیک شهید دهقان برزکی

تاریخ انتشار:شهریور ۱۲, ۱۳۹۶

شناخت و پیشگیری از بیماری آلزایمر

آموزش همگانی شناخت و پیشگیری از بیماری آلزایمر روز شنبه ساعت ۱۱تا ۱۲ برای ۲۰ نفر از کارکنان پلی کلینیک شهید دهقان برزکی برگزار گردید.

در این جلسه آموزشی خانم احمدی کارشناس انجمن پس از معرفی انجمن و خدمات آن، با بیان پدیده سالمندی و بیماری های شایع این دوران از جمله بیماری آلزایمر، درباره این بیماری و روند آسیب مغز در مراحل مختلف توضیحاتی را ارائه نمودند.در ادامه به بیان علایم و نشانه های هشدار پرداخته و با اشاره به روشهای تشخیص و درمان، در مورد عوامل خطر ساز و راهکارهای پیشگیرانه توضیحات لازم را ارائه کردند.

در پایان نیز در مورد تستهای تشخیصی توضیحات لازم ارائه گردید و به سوالات حضار پاسخ داده شد. همچنین بروشورهای انجمن بین شرکت کنندگان توزیع گردید.

مقالات جدید پیشگیری