بازدید ریاست محترم سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران و جمعی از مسئولین این سازمان در شهرداری منطقه ۵ از انجمن آلزایمر ایران

تاریخ انتشار:شهریور ۲۰, ۱۳۹۶

ریاست محترم سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران و جمعی از مسئولین شهرداری منطقه ۵

بازدید ریاست محترم سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران و جمعی از مسئولین این سازمان در شهرداری منطقه ۵ از انجمن آلزایمر ایران، جناب آقای مهندس اسماعیلی، مدیر مشارکت های اجتماعی سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران، جناب آقای قشقایی، مدیر مرکز خدمات اجتماعی شهرداری منطقه ۵ ، سرکار خانم اصلانی، دبیر مجمع خیرین منطقه ۵ و سرکار خانم بهمردی، مسئول رفاه و مشارکت های اجتماعی منطقه ۵، در جلسه ای با حضور مدیرعامل و مدیر اجرایی انجمن در خصوص راه های همکاری دوجانبه، از جمله آموزش در مراکز فرهنگسرا و سرا های محله و همچنین تبلیغات و بیلبورد های آموزشی و آموزش مراقبت کننده مذاکره نمودند.

در پایان ضمن هماهنگی جهت بازدید مجدد با حضور معاونت محترم اجتماعی شهرداری تهران، مقرر گردید که همکاری های لازم در قالب تفاهم نامه مشترک تنظیم و اتخاذ گردد.