بازدید دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه شاهد

تاریخ انتشار:آبان ۱۷, ۱۳۹۶

دانشگاه شاهد

بازدید دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه شاهد از مرکز توانبخشی و مراقبت های روزانه قاصدک

پیرو هماهنگی های قبلی تعدادی از دانشجویان کارشناسی ارشد  رشته پرستاری دانشگاه شاهد جهت انجام کارآموزی کوتاه مدت خود در روزهای ۱۳ و ۱۵ و ۱۷ آبان ماه به سرپرستی خانم دکتر میلانی و خانم حسینخانی از انجمن آلزایمر ایران بازدید نموده و به منظور آشنایی بهتر با نحوه ارایه خدمات توانبخشی، مراقبتی به افراد مبتلا به دمانس و بیماری آلزایمر در مرکز توانبخشی و مراقبت روزانه قاصدک به کارورزی پرداختند

بازدید های دانشجویی