گزارش آذر ماه سفیران انجمن آلزایمر ایران در کردستان

تاریخ انتشار:دی ۵, ۱۳۹۶

استان کردستان

گزارش آذر ماه سفیران انجمن آلزایمر ایران در کردستان به نقل از خانم بهجت احسن، سفیر انجمن آلزایمر ایران در کردستان:

۱-تشکیل جلسه ای با حضور ریاست صندوق  بازنشستگی وچند تن از اعضا هیئت موءسس در تاریخ ۹ آذر ماه

در این جلسه روند پیشرفت کار انجمن درحال تاسیس آلزایمر استان کردستان و موانع موجود بررسی شد. همچنین در ادامه راهکار هایی جهت حل مشکلات پیش رو تسریع کار جهت تاسیس انجمن آلزایمر در استان کردستان ارائه گردید.

۲-بازدید از سرای سالمندان شهر سنندج به همراه ریاست سازمان باز نشستگی در تاریخ ۱۸ آذر ماه

این بازدید به جهت بررسی وضعیت افراد مبتلا به بیماری آلزایمر ساکن در خانه سالمندان و هماهنگی با بهزیستی در مورد مشکلات آن ها صورت گرفت.

۳-دیدار با مدیر کل بهزیستی استان کردستان از طرف چند تن از اعضا ی هیئت موسس و رئیس صندوق باز نشستگی برای جلب همکاری ایشان با انجمن در حال تاسیس آلزایمر کردستان در تاریخ ۲۳ آذر ماه

انجمن های آلزایمر استان ها