گزارش عملکرد آذر ماه سفیران انجمن آلزایمر ایران در استان کرمانشاه

تاریخ انتشار:دی ۱۶, ۱۳۹۶

کرمانشاه

گزارش عملکرد آذر ماه سفیران انجمن آلزایمر ایران در استان کرمانشاه به نقل از گزارش فریده کرمی، سفیر انجمن آلزایمر در این استان

۱-برگزاری کلاس آموزشی دررابطه با آشنایی بابیماری آلزایمر وراههای پیشگیری از آن، در تاریخ ۱۹ آذر ماه برای والدین دانش آموزان یکی از مدارس ابتدایی شهر کرمانشاه توسط خانم فریده کرمی به عنوان مدرس آموزش خانواده وسفیر انجمن آلزایمرایران در استان کرمانشاه

۲-حضور آقای مسعود دژپسند، هماهنگ کننده سفیران بیماری آلزایمر استان، درجلسه گروههای هشت گانه درمحل سالن جلسات صندوق بازنشستگی استان کرمانشاه