دعوت به همکاری

تاریخ انتشار:اسفند ۲۰, ۱۳۹۶

انجمن آلزایمر ایران به دو نفر کارشناس روانشناسی و بالاتر جهت همکاری در بخش آموزش و مشاوره نیاز دارد.

لطفا روزومه خود را تا تاریخ ۲۳ اسفند ماه به آدرس ایمیل:

alzheimer.iran@yahoo.com

ارسال فرمائید.