عید مبعث گرامی باد

تاریخ انتشار:فروردین ۲۵, ۱۳۹۷

گرامیداشت

عید مبعث گرامی باد .

پیامبر اکرم (ص) : آنکه پدر و مادرش را خشنود کند، خدا را خشنود کرده و کسی که پدر و مادر خود را به خشم آورد، خدا را به خشم آورده است.

انجمن آلزایمر ایران عید مبعث را گرامی می دارد.