روز جهانی هموفیلی

تاریخ انتشار:فروردین ۲۸, ۱۳۹۷

۱۷ آوریل (۲۸ فروردین) روز جهانی هموفیلی گرامی باد.

شعار فدراسیون جهانی هموفیلی در سال ۲۰۱۸: “به اشتراک گذاشتن دانش، ما را قوی تر می کند.”