گزارش فروردین ماه سفیران انجمن آلزایمر ایران در کردستان

تاریخ انتشار:اردیبهشت ۸, ۱۳۹۷

استان کردستان

۱_ تشکیل جلسه با ریاست سازمان باز نشستگی و حضور اعضای کار گروه بیماری آلزایمر در مورد تأخبر نتیجه استعلام صلاحیت اعضا هیئت موسس از طرف استانداری با گذشت بیش از سه ماه از ارسال مدارک ثبت انجمن آلزایمر در کردستان
۲_ ملاقات حضوری با مدیر کل امور اجتماعی استانداری، و بررسی مکاتبات انجام شده و درخواست پیگیری مجدد جهت پاسخ به استعلام اعضای هیئت موسس و جلب حمایت ایشان جهت مساعدت و همکاری با انجمن آلزایمر استان کردستان
۳_ درخواست جهت تشکیل انجمن آلزایمر بصورت هیئت امنا

 

به نقل از گزارش ارسالی خانم بهجت احسن، سفیر انجمن آلزایمر ایران در کردستان