همراهان انجمن آلزایمر ایران

تاریخ انتشار:خرداد ۶, ۱۳۹۷
کلیپ داوطلبین, ویدئو داوطلبین, داوطلبین انجمن آلزایمر ایران

🌸 یکی از بزرگترین سرمایه های موسسات مردم نهاد (NGO) داوطلبین آن است و انجمن آلزایمر ایران از همکاری ارزشمند همراهان خویش سپاسگزاری می نماید.

یکی از بزرگترین سرمایه های موسسات مردم نهاد داوطلبین فعال هستند که ارکان اصلی را تشکیل می دهد. یک داوطلب نقش منحصر به فردی را در جهت رشد، تعالی و توسعه انجمن ایفا می نماید.

داوطلب انجمن آلزایمر ایران فرد نیکوکار و نیک اندیشی است که در قبال انجام مسئولیت های خود مزدی دریافت نمی نماید. در واقع تنها تفاوت او با یک کارمند انجمن همین امر می باشد، ولی در انجام مسئولیت ها و رعایت مقررات هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند.

خوب است بدانیم در انجمن آلزایمر ایران، موسس، هیات امنا، هیات مدیره و تعدادی از همکاران داوطلبانه و بدون دریافت دستمزد فعالیت می کنند.

می خواهم داوطلب انجمن آلزایمر ایران شوم