بازدید ریاست محترم پژوهشکده علوم اعصاب دانشگاه تهران از انجمن

تاریخ انتشار:خرداد ۱۲, ۱۳۹۷

بازدید از انجمن آلزایمر ایران

در تاریخ پنجشنبه، ۱۰ خرداد ماه، آقای دکتر امامی رضوی ریاست و آقای دکتر نوروزی معاون پژوهشکده، ضمن بازدید از بخش های مختلف انجمن، در نشستی با حضور خانم صالحی، مدیرعامل و آقای دکتر غفاری، عضو هیئت مدیره انجمن، شرکت نمودند.

در این نشست برنامه های آموزشی، پژوهشی و درمانی مورد بحث قرار گرفت.

در پایان ریاست محترم پژوهشکده جهت تنظیم و امضای تفاهم نامه همکاری های مشترک آموزشی پژوهشی و درمانی اعلام آمادگی نمودند.