بازدید دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران

تاریخ انتشار:خرداد ۲۰, ۱۳۹۷

دانشگاه علوم پزشکی تهران – دانشکده پرستاری ، مامایی

پیرو هماهنگی های به عمل آمده تعدادی از دانشجویان کارشناسی رشته پرستاری  دانشگاه علوم پزشکی تهران، جهت انجام کاراموزی کوتاه مدت خود به سرپرستی خانم دکتر نجاتی، به مدت ۱ جلسه، ۱۹ خرداد ماه، از انجمن آلزایمر ایران بازدید نمودند.

در این بازدید یک روزه، دانشجویان بعد از آموزش در مورد دمانس و بیماری آلزایمر توسط کارشناسان انجمن، به منظور آشنایی بهتر با نحوه ارایه خدمات توانبخشی، مراقبتی به افراد مبتلا به دمانس و بیماری آلزایمر در مرکز توانبخشی و مراقبت روزانه قاصدک حضور یافتند.

 

بازدید های دانشجویی