چهل و ششمین دوره آموزش مراقبین افراد مبتلا به دمانس و بیماری آلزایمر

تاریخ انتشار:تیر ۱۲, ۱۳۹۷

آموزش خانواده و مراقبت کنندگان افراد مبتلا به بیماری آلزایمر

چهل و ششمین دوره آموزش مراقبین افراد مبتلا به دمانس و  بیماری آلزایمر، دوشنبه،۱۱ تیر ماه آغاز شد. این دوره از کلاس ها به مدت ده جلسه، به صورت هفتگی(هر دو شنبه) از ساعت ۱۰ الی۱۳ برگزار میگردد.

 

 

عناوین جلسات به شرح زیر می باشد:

جلسه اول – معارفه و آشنایی اعضاء با یکدیگر

جلسه دوم – پذیرش و تطابق با بیماری

جلسه سوم –زندگی با فرد مبتلا و نحوه ارتباط با او

جلسه چهارم – مراقبت های روزانه

جلسه پنجم – چگونگی مواجهه با مشکلات بیماری

جلسه ششم –روش فعال نگه داشتن فرد مبتلا به بیماری آلزایمر و برنامه ریزی

جلسه هفتم – مراقبت از مراقب۱

جلسه هشتم – مراقبت از مراقب۲

جلسه نهم – مراقبت های مرحله سوم بیماری دمانس

جلسه دهم –جمع بندی مطالب گذشته