بازدید ریاست اداره بازنشستگی تهران از انجمن آلزایمر ایران

تاریخ انتشار:مرداد ۸, ۱۳۹۷
بازدید ریاست اداره بازنشستگی تهران

دوشنبه ۸ مردادماه ۹۷، آقای مهندس اسماعیلی رئیس اداره بازنشستگی فرهنگیان شهر تهران، به همراه آقای مهندس نوابخش از بخش های مختلف انجمن آلزایمر ایران بازدید نمودند و ضمن آشنا شدن با فعالیت های مرکز توانبخشی و مراقبت های روزانه قاصدک، در جلسه ای با مدیر اجرائی و مسئول روابط عمومی در خصوص گسترش همکاری های دوجانبه صحبت نمودند.