برگزاری مراسم معنوی دعا در بخش پیشگیری(طرح حساس)

تاریخ انتشار:شهریور ۲۰, ۱۳۹۷

طرح حساس انجمن آلزایمر ایران

به مناسبت اول محرم روز سه شنبه، ۲۰ شهریور ماه، مراسم معنوی دعا در بخش پیشگیری و توانمند سازی ( طرح حساس)  انجمن آلزایمر ایران برگزار شد.

طرح حساس انجمن آلزایمر ایران

طرح حساس سازمان زنان زرتشتی