بازدید اعضای هیئت مدیره انجمن سلامت خانواده از انجمن آلزایمر ایران

تاریخ انتشار:شهریور ۲۱, ۱۳۹۷

ماه جهانی بیماری آلزایمر

پیرو برنامه ریزی قبلی، اعضای هیت مدیره انجمن سلامت خانواده، روز چهار شنبه، ۲۱ شهریورماه در محل انجمن حضور یافتند.

در این نشست دوستانه خانم صالحی، مدیر عامل انجمن آلزایمر ایران، ضمن معرفی فعالیت های انجمن، آمادگی خود را جهت همکاری دوجانبه اعلام نمودند.

سپس خانم فطحی، مدیرعامل انجمن سلامت خانواده ضمن معرفی انجمن مربوطه، از تعامل و همکاری دو جانبه با انجمن آلزایمر اسقبال کردند.

. در پایان نیز جهت آشنایی با فعالیت های انجمن از بخش های مختلف آن بازدید نموده و از اعضای هیئت مدیره انجمن برای حضور در انجمن سلامت خانواده دعوت بعمل آوردند.

 

گزارش تصویری