برآورد ساعات مراقبت غیر حرفه ای در جهان

تاریخ انتشار:شهریور ۳۰, ۱۳۹۷

گزارش انجمن جهانی آلزایمر (۲۰۱۸) با عنوان: “برآورد ساعات مراقبت غیر حرفه ای در جهان”

زنان ۵۸ میلیارد ساعت هر سال در جهان، بدون حقوق، از افراد مبتلا به دمانس مراقبت می کنند.
انجمن جهانی آلزایمر و آقای آندره ویمو از انستتیوکارولینسکا (در سوئد) درآخرین بررسی خود گزارش می دهند در جهان، سهم نقشی که زنان در مراقبت غیر حرفه ای در منزل از افراد مبتلا به دمانس ایفا می کنند بسیار نابرابر است.

🔸 ۷۱ در صد ساعت های مراقبت غیر رسمی را زنان متحمل می شوند
🔸مراقبت غیر رسمی دمانس که زنان ارائه می دهند مساوی با کار ۴۰ میلیون کارگر تمام وقت است
🔸هر ۳ ثانیه، یک نفر در جهان به دمانس مبتلا می شود
🔸هزینه دمانس در جهان، در سال ۲۰۱۸، به یک تریلیون دلار رسید
🔸قوانین کار و استخدام باید تغییر یابند تا بتوان کارکنان بیشتری که مراقبت غیر حرفه ای انجام می دهند را جذب نمود

در این گزارش آمده است، در جهان، تعداد ساعاتی که به مراقبت ازافراد مبتلا به دمانس اختصاص می یابد حدود ۸۲ میلیارد ساعت است که ۵۸ میلیارد ساعت (%۷۱) را زنان بطور نابرابر نسبت به مردان ارائه می دهند.
مدیرعامل انجمن جهانی آلزایمر، خانم پاولا باربرینو گفت “این گزارش نه تنها تحمیل هزینه کلان بیماری به جامعه بلکه پیامد نابرابر آن در زندگی زنانی که مراقبت غیر حرفه ای انجام می دهند را نشان می دهد، زیرا زنان بطور یقین مجبور می شوند یا پاره وقت کار کنند یا حرفه خود را نیمه کاره و یا کاملا رها نمایند تا بتوانند به مراقبت از یک فرد مبتلا ادامه دهند.”
ایشان در ادامه تاکید داشتند که ” نه تنها نابرابری در تعهد ارائه مراقبت غیر حرفه ای وجود دارد بلکه آمار ابتلا زنان به دمانس در مقایسه با مردان نیز بالاتر است. زنان بیشتر در معرض خطر دمانس قرار دارند و اغلب با شرایط سخت تری با دمانس زندگی می کنند. امیدواریم در آینده قوانین کار و استخدام تغییر یابد و کارکنان بیشتری که مراقبت غیر حرفه ای انجام می دهند را دربرگیرد چون افراد بیشتری در جهان با دمانس زندگی خواهند کرد.”
هر ۳ ثانیه یک نفر در جهان به دمانس مبتلا می شود ولی اکثر افراد مبتلا تشخیص نمی گیرند و خدمات دریافت نمی کنند. هم اکنون ۵۰ میلیون نفر با دمانس در جهان زندگی می کنند و انتظار می رود با سالمند شدن جمعیت کشورها ، این رقم تا سال ۲۰۵۰ به ۱۵۲ میلیون نفر برسد.
بدون شک، نحوه محاسبه هزینه مراقبت غیر حرفه ای از پیچیدگی خاصی برخوردار است ولی قدر مسلم این است که سهم مراقبت غیر حرفه ای بسیار چشمگیر است. اکثر این مراقبین را افراد خانواده تشکیل می دهند. در اثر فشار مراقبت، مراقب غیر حرفه ای می تواند افسردگی، از دست دادن کار و دوستان، و ابتلا به چند بیماری را تجربه کند.
گزارش “براورد مراقبت غیر حرفه ای در جهان” ، ساعات مراقبت غیر حرفه ای را با پراکندگی اوقات تخمینی مراقب در جهان و هزینه ها مقایسه می کند و روش تحمیل بارمراقبت بر زنان را جایز نمی داند.