هفته ملی کودک گرامی باد

تاریخ انتشار:مهر ۱۶, ۱۳۹۷

آموزش سبک زندگی سالم از کودکی باید نهادینه شود.

انجمن آلزایمر ایران هفته ملی کودک را گرامی می دارد.

 

آموزش و اطلاع رسانی به کودکان در ارتباط با دمانس و بیماری آلزایمر همزمان با هفته ملی کودک