کنفرانس منطقه ای سالمندی جمعیت ۲۰۱۸

تاریخ انتشار:آبان ۵, ۱۳۹۷

کنفرانس منطقه ای سالمندی جمعیت ۲۰۱۸ با موضوع “خانواده،اجتماع، دولت در جوامع در حال سالمندی”

صبح روز اول آبان کنفرانس منطقه ای سالمندی جمعیت ۲۰۱۸ با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، بندپی سرپرست وزارت رفاه، سلمان نژاد رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، استاندار تهران مهمان های داخلی و خارجی در هتل استقلال برگزار شد. این کنفرانس با حضور ۱۳۰ نماینده از ۲۸ کشور و ۳۰ نفر از مسئولان ارشد کشوری و جمعی از کارشناسان و صاحب نظران داخلی و خارجی به همت دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ایران و همکاری سازمان بهزیستی کشور طبق برنامه آغاز بکار نمود.