مشخص شدن اولویتهای پژوهشی

تاریخ انتشار:آبان ۷, ۱۳۹۷

اولویتهای پژوهشی

در سومین نشست علمی انجمن آلزایمر ایران در تاریخ ۱۹ مهر ماه اولویت‌های پژوهشی انجمن به شرح ذیل تصویب گردید.

 

 

به ترتیب اولویت و اهمیت:

-تشخیص زودهنگام

-روش‌های نوین پیشگیری از دمانس و بیماری آلزایمر

-آموزش مراقبین و سلامت روان این افراد

-استفاده از توانبخشی و بازتوانی در افراد مبتلا

-طراحی و اجرای سیستم‌های مراقبت

-مباحث حقوقی و اخلاق در دمانس و بیماری آلزایمر

-عوامل خطر و محافظت کننده در دمانس و بیماری آلزایمر

-بار بیماری آلزایمر و عوامل اپیدیولوژیک

– درمان‌های داروئی و روش‌های مراقبتی

-استفاده از بیومارکرها در تشخیص دمانس و بیماری آلزایمر