اهمیت قلب و احساسات بر سلامت جسم و روان

تاریخ انتشار:آبان ۱۲, ۱۳۹۷

اهمیت قلب و احساسات بر سلامت جسم و روان

پژوهش های تازه توسط محققین عصب شناسی قلب، نشان می دهد که قلب بسیار پیچیده تر از یک پمپ مکانیکی بوده و حاوی یک سیستم عصبی مستقل می باشد که به صورت چند گره عصبی مرتبط باهم، پیرامون سیستم هدایتی قلب آرایش یافته اند.
تولید و ترشح درون قلبی بسیاری از هورمون ها و مولکول های کوچک مغزی که باعث انواع کارکرد های شناختی مانند حافظه، تفکر و تصمیم گیری و انگیزه می شوند، در حدی به این شبکه پیچیدگی بخشیده است که با عنوان یک مغز کوچک توصیف می شود. از طرفی میدان الکترومغناطیس قدرتمند قلب ( ۵۰۰۰ برابر مغز) قادر است به راحتی در تک تک سلول ها نفوذ کرده و ریتم های مهم فیزیولوژیک بدن را با ریتم قلب هماهنگ سازد و بدین ترتیب بر پردازش های مغزی و سلامت جسم و روان تاثیر گذار باشد.
طبق نتایج مطالعات آزمایشگاهی، زمانیکه فرد احساسات مثبت مانند محبت و بخشندگی را تجربه می کند، بیشترین همگامی بین ریتم های فیزیولوژیک بدن و ارتباطات قلب و مغز شکل می گیرد که موجب بهبود سلامت جسم و روان می گردد و در مقابل، احساسات منفی مانند تنفر و حسادت، با برهم زدن هماهنگی بین ارتباطات قلب و مغز، دارای اثرات منفی بر سلامت می باشد.

سخنان فوق بخشی از سخنرانی دکتر منیرالسادات موسوی دانش‌آموخته‌ی دکترای تخصصی بیوشیمی از دانشگاه تهران، سخنران این هفته طرح حساس سازمان زنان زرتشتی تهران با عنوان «تاثیر عواطف انسانی بر کارکرد قلب» بود که دوشنبه هفتم آبان‌ماه ۹۷ در تالار خسروی برگزار شد.