گزارش عملکرد مهر ماه سفیران انجمن آلزایمر ایران در استان یزد

تاریخ انتشار:آبان ۱۲, ۱۳۹۷

یزد

۱-:برگزاری کلاس پیشگیری از بیماری آلزایمر برای جمعی از بازنشستگان در محل خانه مهر (۴ مهرماه)

۲- برگزاری کلاس چگونگی وتاثیر ورزش در دوران سالمندی توسط یکی از بازنشستگان آموزش و پرورش در محل خانه مهر (۲۷ مهر)

۳- به ثبت رساندن موسسه سایبان فراموشی یزد با شماره ثبت ۱۹۴۱و با شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۸۷۹۶۸

۴- درج اگهی موسسه در روزنامه رسمی کشور در تاریخ ۲۷ مهر ماه

۵-:ارائه مدارک به سازمان بهزیستی جهت اخذ مجوز برای ادامه فعالیت موسسه

به نقل از خانم پاریزی، سفیر انجمن آلزایمر ایران در استان یزد

 

سفیران انجمن آلزایمر ایران در استان ها چه کسانی هستند؟

اخبار و فعالیت های سفیران و انجمن های آلزایمر استان ها

گزارش فعالیت های سال ۹۷ سفیر انجمن آلزایمر ایران در یزد