روز دانش آموز

تاریخ انتشار:آبان ۱۳, ۱۳۹۷

روز دانش آموز گرامی باد.

به مناسبت روز دانش آموز و با توجه به هدف انجمن آلزایمر ایران “آموزش سبک زندگی سالم باید از دوران خردسالی نهادینه گردد” می توان پیش بینی کرد که استفاده از این روش منتج به طول عمر و سلامتی در سالمندی برای آینده سازان کشور خواهد شد و با افزایش دانش و پیشگیری، آنان از ابتلا به بیماری آلزایمر و دیگر دمانس ها مصون خواهند ماند. در نهایت، دانش آموزان توانمند با دانسته های خود سطح آگاهی خانواده را ارتقا خواهند داد تا از شدت بار منفی بیماری و شرم از ابراز آن بکاهند. همچنین با رفتار مناسب در جهت ایجاد جامعه دوستار افراد مبتلا به دمانس و بیماری آلزایمر سعی خواهند نمود تا حقوق انسانی افراد مبتلا رعایت شود و آنان بتوانند میان عموم به راحتی زندگی کنند و به حاشیه رانده نشوند

 

آموزش و اطلاع رسانی به کودکان در ارتباط با دمانس و بیماری آلزایمر همزمان با هفته ملی کودک

اجرای طرح آموزش کودکان دبستان شهید ناظم پایه ۵ و۶ دبستان و خانواده های آنها

بازدید داوطلبانه دانش آموزان پایه نهم از انجمن آلزایمر ایران

توجه خبرنگاران جهانی به طرح آموزش کودکان انجمن آلزایمر ایران

آموزش کودکان و نوجوانان با بیماری آلزایمر

اجرای طرح آموزش کودکان پایه ۵ و۶ دبستان و خانواده ها