حضور مدیرعامل انجمن آلزایمر ایران در نشست تخصصی فرصت ها و چالش های اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت

تاریخ انتشار:آذر ۱۲, ۱۳۹۷

نشست تخصصی فرصت ها و چالش های اجرای قانون حمایت از افراد دارای معلولیت، یکشنبه ۱۱ آذرماه با حضور معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور، دستگاه های مرتبط با قانون حمایت از حقوق معلولان، مدیرعامل انجمن آلزایمر ایران و نمایندگان سازمان های مردم نهاد و جمعی از مدیران ستادی برگزار شد.
در این نشست معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور اظهار داشتند: با حمایت دولت و مجلس در سال جاری ۵۰۰ هزار نفر به افراد تحت پوشش اضافه شدند. وی با اشاره به صحبت هایی که با نماینگان مجلس و سازمان برنامه و بودجه کشور شده است اضافه نمودند: تلاش می شود در سال ۹۸، تحولاتی را برای زندگی معلولان به ویژه در ابعاد معیشتی، درمان، حق پرستاری و افزایش مراقبین خانگی صورت گیرد.
مشاور عالی رئیس سازمان بهزیستی کشور یادآور شدند: جمعیت سالمند ایران در حال افزایش است و لازم است تعداد نیروهای تخصصی توانبخشی افزایش یابد. سالمند به واسطه طول عمر بیشتر به هزینه های بیشتری برای توانبخشی و درمان معلولیت خود نیاز دارند.