گزارش آبان ماه سفیران انجمن آلزایمر ایران در اصفهان

تاریخ انتشار:آذر ۱۲, ۱۳۹۷

اصفهان

۱-برگزاری کلاس های شناخت و پیشگیری از بیماری آلزایمر در کانون بازنشستگان فرهنگی اصفهان ( دوشنبه هر هفته).

۲-دعوت از سفیر تغذیه اصفهان، سرکار خانم میرلوحی، جهت سخنرانی در مورد تغذیه سالم به منظور پیشگیری از بیماری آلزایمر

۳-پیگیری مراحل ثبت انجمن آلزایمر اصفهان و تشکیل جلسه به منظور جلب همکاری بیشتر در زمینه ثبت و مشکلات مربوط به آن به کمک دانشگاه علوم پزشکی

 

به نقل از شیدا شریف، سفیر انجمن آلزایمر ایران در اصفهان

سفیران انجمن آلزایمر ایران در استان ها چه کسانی هستند؟
اخبار و فعالیت های سفیران و انجمن های آلزایمر استان ها
فعالیت های سفیران انجمن آلزایمر ایران در اصفهان