بازدید دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده پرستاری دانشگاه شاهد

تاریخ انتشار:آذر ۱۳, ۱۳۹۷

دانشگاه شاهد

پیرو اهدف انجمن آلزایمر ایران، (ارتقاء سطح سلامت افراد سالمند جامعه و کاهش ابتلا به دمانس و بیماری آلزایمر) در تاریخ ۱۰، ۱۱ و ۱۲ آذر ماه و بر اساس هماهنگی های به عمل آمده ۷ نفر از دانشجویان ارشد پرستاری سالمندی دانشکده پرستاری دانشگاه شاهد جهت آموزش و کارورزی در عرصه بهداشت سالمندی، به سرپرستی خانم دکتر هروی به مدت ۳ جلسه در انجمن آلزایمر ایران حضور یافتند.

ابتدا انجمن و خدمات و فعالیت های این مرکز معرفی شد، سپس در مورد دمانس و بیماری آلزایمر آموزش کامل دریافت نمودند. در ادامه برای آشنایی بیشتر با برنامه های توانبخشی جسمی، ذهنی و فعالیت های پرستاری از  افراد مبتلا به دمانس، در مرکز توانبخشی و نگهداری روزانه قاصدک حضور یافتند.

بازدید های دانشجویی