اراک

تاریخ انتشار:دی ۱۶, ۱۳۹۷

مدیر عامل: رضا پریور

شماره ثبت:۳۲۰

آدرس: اراک-شهرک گردو-بعد از بیمارستان امام خمینی-انجمن آلزایمر استان مرکزی

تلفن: ۳۲۷۷۲۱۴۱-۰۸۰۶