لرستان

تاریخ انتشار:دی ۱۶, ۱۳۹۷

مدیر عامل: آقای علی تیموری الوار

شماره ثبت: ۱۰۰۷

ادرس: خرم آباد- بلوار ولایت – نگارستان ۱۶ – ساختمان معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

تلفن: ۰۶۶۳۳۲۰۲۹۷۰