برگزاری جلسه گفتمان با موضوع نقش داوطلبانه هر فرد در یاری رسانی و حفظ بنای یک سازمان مردم نهاد

تاریخ انتشار:دی ۱۹, ۱۳۹۷

طرح حساس

روز سه شنبه مورخ هجدهم دی ماه جلسه ی گفتمانی با موضوع ” نقش  داوطلبانه هر فرد در یاری رسانی و حفظ بنای یک سازمان مردم نهاد”،  در سالن اجتماعات انجمن آلزایمر ایران با حضور  ۵۰ نفر از بانوان طرح حساس و خانم مرضیه صبحانی صورت پذیرفت .

ابتدا خانم صبحانی در خصوص وظایف و نقش روابط عمومی در انجمن دمانس و آلزایمر ایران صحبت نمودند سپس به اهمیت حضور  داوطلبین  و خیرین در پیشرفت و موفقیت سازمان های مردم نهاد پرداختند  و این که چگونه می توان با نگاهی  خیرخواهانه و داوطلبانه در حفظ و پیشرفت یک سازمان نقش داشت .

در ادامه شرکت کنندگان به بحث و گفتگو پرداختند و در خصوص همیاری و فعالیت های داوطلبانه نظر های خود را بیان نمودند.

 

  مرا عهدیست با  جانان که تا جان در بدن دارم                 هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم

                                                                                                                    (حافظ)