گزارش دی ماه فعالیت های انجمن آلزایمر استان کردستان

تاریخ انتشار:بهمن ۸, ۱۳۹۷

انجمن آلزایمر استان کردستان

۱-جلسه ی هیئت مدیره انجمن آلزایمر استان کردستان هر پانزده روز

۲- دیدار با مدیرکل بهزیستی، استاندار کردستان و چند تن از نمایندگان مجلس جهت جذب کمک

۳-برگزاری دومین همایش انجمن آلزایمر استان کردستان در زمینه بیماری آلزایمر

گزارش همایش

دومین همایش یک روزه اجتماعی بیمارى آلزایمر با هدف افزایش دانش جامعه و اصلاح سبک زندگى و درنتیجه کاهش عوامل خطرساز ابتلا به دمانس و بیمارى آلزایمر، روز پنجشنبه ۲۰ دی ماه١٣٩٧ در سالن شهید مطهرى سنندج واقع در خیابان کشاورز برگزار شد.

این همایش برای دومین گروه از مدعوین انجمن آلزایمر استان کردستان از بازنشستگان ناحیه دو آموزش و پرورش سنندج بود.

سخنران اول، آقاى جنتى مدیر عامل انجمن آلزایمر استان کردستان، پس از عرض خیرمقدم و تشکر از حضور به موقع مهمانان، ریز برنامه ها را اعلام نمودند. همچنین از حاضران دعوت به عمل آمد جهت عضویت و همکارى با انجمن فرم هایى را تکمیل و اعلام آمادگى نمایند.

سخنران دوم، خانم بهجت احسن سفیر مبارزه با آلزایمر(سما) و رئیس هیئت مدیره انجمن آلزایمر استان، ابتدا به معرفى بیمارى آلزایمر و نشانه هاى آن پرداختند و از نحوه تشکیل انجمن آلزایمر ایران و ارتباطشان با آن مجموعه و طرح جامع پیشگیرى از دمانس و بیماری آلزایمر گزارشی ارائه کردند.

سخنران سوم، خانم علیایى هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکى و عضو هیئت مدیره انجمن آلزایمر استان کردستان، ایشان ضمن ارایه اطلاعاتى جامع و مفید در مورد موارد زیر آموزش دادند:

🔸 استانداردهاى طلایى در تشخیص زودهنگام و درمان

🔸 تفاوت دمانس و بیماری آلزایمر

🔸 تازه هاى درمان و توانبخشى

🔸 ابعاد وجودى انسان و تأثیر متقابلشان و لزوم توجه به تمام ابعاد (جسمى ، روانى ، روابط اجتماعى و معنوى)

🔸 لزوم آموزش تخصصى مراقبان و پرستاران افراد مبتلا و توجه به سلامت ایشان

🔸 راهکارهایى در جلوگیرى از پیشرفت بیمارى

🔸 اهمیت ورزش، تغذیه سالم و محیط شاداب

🔸 حفظ سلامت قلب و ارتباط مستقیم آن با بیماری آلزایمر

در ادامه آقاى علی نیا از مهمانان حاضر در همایش، ضمن قرائت اشعار و مطالب زیبا، اهمیت حفظ احترام و توجه به جایگاه سالمند را بیان نمودند. سپس آقای آقابابایی، روانشناس، در مورد تأثیر محبت در زندگی و توصیه به حضور در جمع مطالب مبسوط و مفیدی ارائه کردند.

 

به نقل از گزارش ارسالی سرکار خانم بهجت احسن، رئیس هیئت مدیره انجمن آلزایمر کردستان

سفیران انجمن آلزایمر ایران در استان ها چه کسانی هستند؟
اخبار و فعالیت های سفیران و انجمن های آلزایمر استان ها
فعالیت های سفیران و انجمن آلزایمر کردستان