گزارش دی ماه فعالیت های انجمن آلزایمر استان کرمانشاه

تاریخ انتشار:بهمن ۹, ۱۳۹۷

انجمن آلزایمر کرمانشاه در دی ماه ۹۷

🔸 امضای تفاهم نامه عضویت در انجمن دمانس و آلزایمر ایران
🔸 مشاوره فردی و تمرینات تقویت ذهن برای بازنشستگان در محل خانه امید کرمانشاه

🔸 عضوگیری از بین داوطلبان فرهیخته، پژوهشگران و فعالان اجتماعی جهت آموزش، ارتقاء سلامت و پیشگیری از بیماری آلزایمر در کمیته ها و کارگروه ها

🔸 آموزش شناخت و پیشگیری از بیماری آلزایمر در کنار موضوعات مربوط به نوجوانان برای والدین دانش آموزان دبستان پسرانه خیبر و دبیرستان پسرانه میثاق

🔸 شرکت در کارگاه آموزشی آموزش و مبارزه با بیماری سرطان با حضور کلیه سمن های مرتبط با حوزه سلامت، با هدف آگاهی بخش به افراد جامعه و آشنایی با بیماری وراههای پیشگیری که به همت معاونت اجتماعی سازمان های مردم نهاد دانشگاه علوم پزشکی تشکیل گردید.

 

به نقل از گزارش ارسالی سرکار خانم فریده کرمی مدیرعامل انجمن آلزایمر کرمانشاه

سفیران انجمن آلزایمر ایران در استان ها چه کسانی هستند؟
اخبار و فعالیت های سفیران و انجمن های آلزایمر استان ها
فعالیت های سفیران و انجمن آلزایمر کرمانشاه