انتخابات گروه اعصاب و روان

تاریخ انتشار:بهمن ۱۶, ۱۳۹۷

تشکل ها و انجمن های غیر دولتی 

روز سه شنبه، ۱۶ بهمن ماه، آقای مهرداد خوانساری نماینده انجمن دمانس و آلزایمر ایران در انتخابات تشکل ها و انجمن های غیر دولتی به منظور تشکیل شبکه ملی گروه اعصاب و روان شرکت نمود که پس از رای گیری به عضویت اصلی هیئت مدیره و در اولین نشست اعضای هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید.