سیستان و بلوچستان

تاریخ انتشار:اسفند ۱۲, ۱۳۹۷

مدیر عامل: آقای غلام حسین ثقفی

شماره ثبت:۵۹۲

اعضای هیئت مدیره :

🔸 آقای غلام حسین ثقفی، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

🔸 آقای ذبیح اله هاشم زهی، نایب رئیس هیئت مدیره

🔸 خانم راضیه اله دینی، خزانه دار و عضو هیئت مدیره

🔸 خانم نرگس تقی زاده، عضو هیت مدیره

اعضاء علی البدل هیئت مدیره:

🔸 خانم فاطمه روحانی، عضو علی البدل هیئت مدیره

🔸 خانم الهه اسلام خواه، عضو علی البدل هیئت مدیره

🔸 آقای محمد علی صبح خیز اول، عضو علی البدل هیئت مدیره

بازرس اصلی و علی البدل:

🔸 آقای محمد پیری، بازرس اصلی موسسه

🔸 خانم فرزانه نظری، بازرس علی البدل موسسه

اخبار و فعالیت های سفیران و انجمن آلزایمر استان سیستان و بلوچستان