روز سلامتی و روز جهانی بهداشت

تاریخ انتشار:فروردین ۱۸, ۱۳۹۸

۷ آوریل برابر با ۱۸ فروردین ، روز سلامتی و روز جهانی بهداشت گرامی باد.

شعار سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۱۹:
“پوشش همگانی سلامت: برای همه؛ در هر مکان”