تور بازدید از مراسم گلاب گیری در باغ ملی گیاهشناسی

تاریخ انتشار:اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۸

طرح حساس انجمن دمانس و آلزایمر ایران

روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه جمعی از بانوان طرح حساس  به همراهی کارشناس انجمن از ساعت ۹ صبح تا ۱۲:۳۰ دقیقه از بخش های مختلف : دریاچه البرز ، باغ گیاهان دارویی ، باغ گل رزو گل های لاله و بخش گلاب گیری بازدید نموده و در پایان از بازارچه گل و گیاه  خرید و عکس های یادگاری تهیه شد .