سرها بالا (توصیه هایی برای حفظ و استمرار سلامت مغز)

تاریخ انتشار:اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۸

حفاظت از مغز

مغز شما ، یکی از مهمترین اعضاء بدن شماست که به دلیل داشتن نقش کلیدی که درانجام فعالیتها وکلیه امور فکری دارد ، باید از آن حفاظت و مراقبت شود .

هیچگاه دیر یا زود نیست تابرای مراقبت یا بهبود وضعیت سلامت مغز خود تغییراتی را در زندگی ایجاد کنید و از این طریق عوامل خطر ابتلا ء به دمانس بیماری آلزایمر را کاهش دهید .

کاهش عوامل خطر:

دمانس و بیماری آلزایمرزمانی پیش می آید که عوامل خطر بیماری دست به دست هم میدهند وبه حدی به مغزشما فشار وارد می شود که دیگر قادر نیست سلامت خود را حفظ کند. به همین دلیل عاقلانه است که عوامل خطر را تا حد امکان کاهش دهیم.

 

دانلود بروشور “سر ها بالا (توصیه هایی برای حفظ و استمرار سلامت مغز)”