انتخاب جناب آقای دکتر محمد اربابی به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس انجمن جهانی آلزایمر در سال ۲۰۲۰

تاریخ انتشار:اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۸

دکتر محمد اربابی

انتخاب جناب آقای دکتر محمد اربابی، عضو محترم کمیته علمی انجمن دمانس و آلزایمر ایران به عنوان عضوکمیته علمی کنفرانس انجمن جهانی آلزایمر در سال ۲۰۲۰ را به ایشان، هموطنان عزیز، اساتید علمی کشور، اعضای محترم کمیته علمی، هیئت امنا،هیئت مدیره و پرسنل خدوم انجمن دمانس و آلزایمر ایران تبریک عرض می نماییم.

امیدواریم که در سال های پیش رو همکاری، اساتید برجسته کشور با انجمن دمانس و آلزایمر ایران در جهت اطلاع رسانی، پژوهش و پیشگیری از ابتلا به انواع دمانس و ارائه خدمات شایسته به سالمندان عزیز مبتلا به بیماری آلزایمر و مراقبین آنان را هرچه بیشتر شاهد باشیم.