نظرسنجی انجمن جهانی آلزایمر در مورد باور های عموم نسبت به بیماری آلزایمر

تاریخ انتشار:اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۸

نظر سنجی

انجمن جهانی آلزایمر در حال برگزاری یک نظرسنجی درمورد طرق برخورد و باورهای عموم مردم جهان پیرامون بیماری آلزایمر است تا گزارشی در این مورد را برای ماه جهانی (شهریور) آماده نماید. برای اجرای این طرح، لازم است که نظرات افراد مبتلا به دمانس، مراقبین، متخصصین سلامت و عموم مردم جمع آوری شود. از گروه های مختلف سراسر جهان از شهر تا روستا تقاضا شده است تا در این نظر سنجی شرکت نمایند.
این نظر سنجی الان به زبان فارسی در دسترس عموم قرار دارد

مهلت انجام نظرسنجی: تا ۲۴ خرداد۱۳۹۸

لینک مستقیم شرکت در نظر سنجی