اولین جلسه هیئت علمی انجمن در سال ۱۳۹۸

تاریخ انتشار:اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۸

انجمن دمانس و آلزایمر ایران

در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه، اولین جلسه هیئت علمی انجمن با حضور اعضای محترم کمیته علمی به شرح ذیل تشکیل گردید:

در این جلسه ابتدا خانم صالحی ضمن خیر مقدم و تبریک سال نو،  از حضار جهت حضور در جلسه قدردانی کردند. در ادامه آقای دکتر حاجتی به عنوان رئیس جلسه گزارشی از فعالیت های کمیته علمی انجمن در سال گذشته را بیان و از اعضای کمیته علمی درخواست مطالعه و بازنگری برنامه راهبردی کمیته علمی را نمودند .

سپس خانم صالحی، پذیرفته شدن دو تن از اعضای کمیته علمی انجمن  دمانس و آلزایمر ایران را به عنوان عضو کمیته علمی  و پژوهشی انجمن جهانی آلزایمر  (آقای دکتر فرشاد شریفی) و عضو کمیته علمی کنفرانس  انجمن جهانی آلزایمر در سال ۲۰۲۰ ( آقای دکتر محمد اربابی) را به حضار اعلام کردند.

در ادامه آقای دکتر شریفی گزارشی از فعالیت های خود جهت تاسیس مرکز تحقیقات دمانس و آلزایمر ایران را به شرح ذیل اعلام نمودند:

-لازم است اعضای هیئت مدیره بین ۵-۷  نفر بوده و  حداقل۳  نفر از ایشان  باید عضو هیئت علمی دانشگاه باشند.

-نیاز به تدوین یک استراتژی مبتنی بر چشم انداز و راهبردهای کاربردی قابل دسترس برای تاسیس مرکز تحقیقات دمانس و آلزایمر ایران.

سپس آقای دکتر حاجتی وارد قسمت دوم دستور جلسه گردیده و از اعضاء درخواست نمودند ضمن مطالعه برنامه راهبردی نظرات خود را  تا یک ماه  آینده اعلام نمایند ودر ادامه ایشان  پس از بحث و گفتگو در خصوص بررسی و پذیرش پایان نامه های دانشجویان  مقرر نمودند کلیه پروپوزال ها در گروه واتس آپ اعضاء قرار داده شود  تا توسط آقای دکتر حاجتی به اعضای هیئت بررسی ارجاع داده شود .

در پایان مقرر گردید ، همایش فصلی آموزشی در تاریخ ۱۳ تیرماه با موضوع “عوامل خطر ساز روانشناختی در ابتلا به دمانس و شیوه پیشگیری از آن برگزار گردد و ضمنا یک ساعت آخر آموزش عمومی برای مراقبین اجرا خواهد شد.