حضور مدیر عامل انجمن دمانس و آلزایمر ایران،در شبکه سلامت

تاریخ انتشار:خرداد ۸, ۱۳۹۸

حضور مدیر عامل انجمن دمانس و آلزایمر ایران، خانم معصومه صالحی ، به عنوان داوطلب خیر در برنامه همین امشب مهتاب در شبکه سلامت

در این مصاحبه مدیرعامل انجمن دمانس و آلزایمر ایران ضمن معرفی بیماری آلزایمر در مورد فعالیت های بخش های مختلف انجمن صحبت کردند.

برای دیدن مصاحبه کلیک کنید